فروشگاه کشاورزی

0
کود بذرهای سیفی و سبزی سم و سمپاش ابزار کشاورزی سالم
پیشنهادات ویژه
محصولات پرفروش
جدیدترین محصولات
مشتریان
بذر کتان و ویژگی های منحصر به فرد آن

بذر کتان و ویژگی های منحصر به فرد آن

امروزه بذر کتان یکی از بهترین گیاهانی است که در مناطق وسیعی از اروپا و آسیا می روید. در این مقاله قصد داریم به بررسی بذر کتان، چگونگی مصرف آن و فواید آن بپردازیم. با ما همراه باشید.

ادامه ...
کاربرد اسید فولویک در علوم کشاورزی

کاربرد اسید فولویک در علوم کشاورزی

تولید مطلوب محصـولات کشاورزي نیازمند به خاك مناسب و عناصر غذایی کافی و قابل جذب براي گیاه است از این رو سلامت خاك باعث افـزایش عملکـرد می شود. مواد آلی نقش مهمـی در افـزایش کیفیت، بهبود خصوصیات فیزیکـی خـاك و باروری خاک دارند. باروري خاك به مقدار زیاد به محتوي موجود در مواد آلـی و نیـز کیفیت و کمیت و پویایی این مواد در خاك بسـتگی دارد.

ادامه ...
برندها